Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
UEFA GRASSROOTS LEADER
Futbol
El curs UEFA GRASSROOTS LEADER és anterior al nivell UEFA C. L'objectiu del curs està basat en la consecució, per part de l'alumne, de les competències determinades per UEFA i en establir un punt de partida en el seu procés global de formació.
Preu 150€

 

El curs es realitza mitjançant el format online a través de la plataforma d'On Formación de la RFEF i es composa de quatre grans àrees de formació: Entrenador de Futbol Base, Entorn, Jugador i Joc.

 

Els alumnes que no puguin finalitzar el curs, ho hauran de fer en un termini no superior a 2 anys.

 

La càrrega lectiva total del curs és de 20 hores.

 

Documentació obligatòria:

  • Curriculum Vitae (Formulari en línia)
  • Declaració jurada (Formulari en línia)
  • Declaració responsable de certificat mèdic (Formulari en línia)
  • Graduat en educació secundària obligatòria
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual (Pot tramitar-lo aquí)

 

 

En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.

 

 

Preu 150€
Accedeix a la plataforma...

Dubtes? Aquí tens les instruccions.