Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
FORMACIONS D'ACTUALITZACIÓ I RECICLATGE
Futbol
D’acord amb la circular nº41 de la RFEF sobre “Procedimientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170.2 del Reglamento General referente a la obligación de acreditar la formación contínua”, a partir de la temporada 2022/2023, qualsevol entrenador que disposi d’una titulació UEFA expedida amb més de tres anys d’antiguitat, haurà de sol·licitar el certificat d’actualització i reciclatge. Per a la resta de titulacions, serà obligatori a partir de la temporada 2025/2026.
Preu 0€

 

Per tal de sol·licitar el certificat d’actualització i reciclatge, es requereixen 15 hores de formació continua a través de l’assistència a les jornades o cursos d’actualització i reciclatge que organitzi l’Escola d’Entrenadors/Comitè Tècnic d’Entrenadors (5, 10 o 15 hores) cada tres anys. Aquests cursos tenen la finalitat d’actualitzar la competència com a entrenadors.

 

En les especialitats de Futbol Sala, Futbol Platja i de porters, l’entrenador podrà triar entre fer 10 hores de la modalitat i 5 hores d’especialitat o fer directament les 15 hores específiques de l’especialitat.

 

Aquesta formació serà gratuïta amb un cost de 25€ per l’expedició del certificat d’actualització.

 

JORNADES TERRITORIALS PRESENCIALS

BARCELONA-SABADELL (LOPIVI)
8/03/2024

GIRONA (LOPIVI)
26/04/2024

LLEIDA (LOPIVI)
15/03/2024

TERRES DE L'EBRE (LOPIVI)
12/04/2024

TARRAGONA (LOPIVI)
24/05/2024

ÀREA ESPORTIVA 1 - GIRONA
28/05/2024

ÀREA ESPORTIVA 2 - TARRAGONA
04/06/2024

ÀREA ESPORTIVA 3 - BARCELONA
11/06/2024

ÀREA ESPORTIVA 4 - LLEIDA
18/06/2024

 

 

Fer clic AQUÍ per visualitzar tots els cursos d’actualització i reciclatge.

 

 

En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.

 

 

Preu 0€
Accedeix a la plataforma...

Dubtes? Aquí tens les instruccions.