Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
UEFA GRASSROOTS LEADER
Futbol | Online
El curs UEFA GRASSROOTS LEADER és anterior al nivell UEFA C. L'objectiu del curs està basat en la consecució, per part de l'alumne, de les competències determinades per UEFA i en establir un punt de partida en el seu procés global de formació.
Preu 150€

El curs es realitza mitjançant el format online a través de la plataforma d'On Formación de la RFEF i es composa de quatre grans àrees de formació: Entrenador de Futbol Base, Entorn, Jugador i Joc.

 

Temporada 2023-2024

 

Els alumnes que no puguin finalitzar el curs, ho hauran de fer en un termini no superior a 2 anys.

 

La càrrega lectiva total del curs és de 20 hores.

 

Documentació obligatòria:

  • Curriculum Vitae (Formulari en línia)
  • Declaració jurada (Formulari en línia)
  • Declaració responsable de certificat mèdic (Formulari en línia)
  • Graduat en educació secundària obligatòria
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual (Pot tramitar-lo aquí)

 


En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.


 

Preu 150€