Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
CURSO MONITOR DE FUTBOL BASE (PENDENT ACTUALITZAR CONVOCATÒRIA PER LA TEMPORADA 19-20)
Futbol
Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones que busquen una formació bàsica de l'ensenyament de futbol per la seva aplicació en el desenvolupament professional amb els jugadors i les jugadores.
Preu 275€

CURS 2019-2020

TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS DE MONITOR RESPECTE A LA NOVA TEMPORADA 2019/20 SERÀ PUBLICAT PROPERAMENT.

CURSO 2018-2019

 

RESUM

A l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol del 2011 es va aprovar la decisió d'establir l'obligatorietat d'inscriure a la FCF, i de manera progressiva, a tècnics titulats.

Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones que busquen una formació bàsica de l'ensenyament de futbol per la seva aplicació en el desenvolupament professional amb els jugadors i les jugadores.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.1. Aspirantes con nacionalidad española.

 • Tener 16 años en el momento de realizar la inscripción al curso.
 • Tener nacionalidad española.
 • Poseer el Graduado en Educación secundaria o el título de educación obligatoria vigente, según el plan de estudios cursado por el aspirante.
 • Acreditar un dominio de la lengua española tanto a nivel oral como de forma escrita.
 • Certificado médico oficial de aptitud física en el que conste que el alumno no tiene impedimento para realizar las funciones propias de un entrenador de fútbol, tales como la dirección de entrenamientos y partidos. En el caso de que el aspirante se encuentre en posesión de una Licencia federativa con el reconocimiento médico en vigor, quedará exento de la presentación del certificado anterior.
 • Aquellos aspirantes con problemas de salud o lesiones graves podrán matricularse en el curso siempre y cuando presenten un certificado médico oficial acompañado del preceptivo informe que acredite que pueden realizar las funciones propias de un entrenador de fútbol, tales como la dirección de entrenamientos y partidos. Podrá realizarse una reserva de plazas para dichos alumnos del 10%.
 • Deben demostrar poseer experiencia práctica en el futbol y/o en la preparación técnica.

 

3.2. Aspirantes sin nacionalidad ni residencia española procedentes de un signatario de la convención de UEFA

Además de los apartados a, c, d, e, f y g del punto 3.1, se requieren los siguientes:

 • Justificación de los motivos de realización del curso fuera de su signatario.
 • El número máximo de aspirantes admitidos no podrá superar nunca el 10% del total de alumnos.

 

3.3. Aspirantes sin nacionalidad española, con residencia permanente en España y procedentes de un país no miembro de UEFA.

Además de los apartados a, c, d, e, f y g del punto 3.1, se requieren los siguientes:

 • Tener la residencia permanente y estar empadronado en España.
 • Estar en posesión de un contrato de trabajo en vigor.
 • Justificación de los motivos de realización del curso en España.
 • El número máximo de aspirantes admitidos no podrá superar nunca el 10% del total de alumnos.

 

TEMARI

El curs s'estructura en 60 hores lectives en les quals s'impartiran les següents assignatures:

 • Anàlisis
 • Evolució del futbol 
 • Instrucció 
 • Creació d'equips 
 • Lideratge 
 • Psicologia 
 • Ètica esportiva 
 • Periodització 
 • Sessions d'entrenament 
 • Filosofia didàctica futbol 
 • Orientació jugadors
 • Fisiologia del futbol 
 • Gestió del club 
 • Les regles del joc 
 • Tecnologia i futbol 

 

 

CALENDARI I PREU

Les 60 hores lectives del curs s'impartiran en sessions diferents, aquestes varien en cada curs.

Els següents quadres il·lustren l'oferta formativa de cursos segons la seu. Cada curs conté informació sobre els horaris i les dates.

 

CURSOS BARCELONA

MOIÀ

Inici: 2 setembre Final: 9 desembre (Dilluns de 19 a 23 hores)

CARDONA 

Inici: 16 setembre Final: 2 d'octubre (Dilluns a divendres de 17 a 21 h., dissabte de 9 a 13 h.)

 

CURSOS TARRAGONA

 

 

CURSOS GIRONA

 

CURSOS LLEIDA


 

CURSOS TERRES DE L'EBRE
 

 

El preu d'aquest curs és de 275€.

En el moment de fer la inscripció, l'alumne rebrà un correu electrònic (a l'adreça que haurà facilitat) on haurà de confirmar les seves dades. L'alumne haurà de pujar a la seva fitxa d'alumne els documents indicats a la part de dalt. Un copa els validem podr'a accedir al pagament del curs. El pagament s'efectuarà a través de la intranet de l'alumne (allà s'hi indiquen tots els passos a seguir per fer el pagament).

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol concedirà la certificació de "Monitor de Futbol Base" a tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les assignatures del curs.

Es tracta d'un curs presencial amb assistència obligatòria. L'alumne que no assisteixi a un mínim del 80% de les classes lectives teòriques i pràctiques de cada matèria, no podrà aconseguir la certificació.

 

El tipus d'avaluació serà continuada i es realitzarà un examen final de cada assignatura.

**El curs té una validesa de 18 mesos, en cas de no aprovar-se en aquest període de temps quedarà anul·lat.

 

 

 

En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.

 

 

Preu 275€
Ja estàs inscrit a l'escola d'entrenadors? (tens accés a la intranet de l'FCF?)