Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.
Curs Federatiu Entrenador Professional Futbol
Futbol
Es tracta d'un curs que ofereix en exclusiva la Federació Catalana de Futbol i dóna accés a la Llicència UEFA PRO (complint els requisits regulats a la Convenció UEFA).
Preu 1400€

TEMPORADA 18- 19

RESUM

Mitjançant aquest curs, l'alumne adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la tasca d'entrenador de futbol base amb una competència tècnica i professional en les competicions organitzades per les federacions de futbol d'àmbit autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol. Amb el nivell 3 es podrà exercir amb qualsevol equip federat i amb qualsevol selecció.

 

TEMARI

El curs s'estructura en un total de 400 hores, que permetran aplicar tots aquells coneixements adquirits en les assignatures del bloc comú i específic.

Les assignatures del curs són les següents:

 • Fisiologia d'alt rendiment esportiu
 • Biomecànica d'alt rendiment esportiu
 • Psicologia d'alt rendiment esportiu
 • Sociologia d'alt rendiment esportiu
 • Gestió d'alt rendiment esportiu
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu
 • Tècnica col·lectiva III
 • Tàctica i fonaments de joc III
 • Regles de joc III
 • Preparació física III
 • Metodologia III
 • Direcció d'equips III
 • Desenvolupament professional III
 • Noves tecnologies
 • Anglès

 

REQUISITS

Per accedir al curs federatiu professional, a més de fer el procés de matriculació ( des de la teva intranet) has de fer-nos  arribar aquesta documentació (original i copia):

 1. DNI o NIE (en el cas de ser estranger, s’ha de tenir residencia permanent o de llarga durada)
 2. Foto Mida Carnet
 3. Certificat mèdic expedit fa menys de dos anys, en el que indiqui que ets apte per la practica de l’esport, en el cas de tenir fitxa federativa i tenir vinculada a aquesta fitxa una revisió medica feta fa menys de dos anys, pots adjuntar la fotocopia de la fitxa.
 4. Diploma federatiu de Nivell II
 5. Haver desenvolupat, al menys durant una temporada, després d’obtenir el diploma d’Entrenador Avançat o d’Entrenador de Futbol, Nivell 2, les funcions pròpies d’un Entrenador Avançat amb llicència federativa E (primer entrenador).

  Aquest certificat s’ha de demanar per escrit al Comitè Tècnic d’Entrenadors (entrenadors@fcf.cat). Una vegada sol·licitat, el CTE farà arribar l'original directament a l'Escola.

  • L’acreditació de tal experiència l’expedirà el Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol, prèvia comprovació de les Actes de competició i comptabilitzant únicament les competicions federades.
  • La temporada es considerarà completa quan s’acrediti el compliment de les funcions en un contracte de forma ininterrompuda durant un temps mínim de 6 mesos.
 6. Titulació acadèmica (en el cas de convalidació d’assignatures)
 7. Declaració Jurada signada per l’alumne: fes click per descarregar. (En el cas de ser assignada una plaça en el curs, aquesta declaració, s’haurà de tornar a lliurar, signada per l’alumne i registrada davant notari).
 8. Curriculum Vitae  (plantilla, fes click aquí per descarregar).

* Aquesta documentació s'ha de fer arribar a l'FCF (c/ Sicília, 91-97) .  S'ha de portar l'original + còpia .

 

CALENDARI I PREU

Les dates i els terminis de la convocatòria, matrícula, presentació de documentació, provés d'accés, períodes de reclamació i celebració del curs, seran aquelles que determini la Federació Catalana de Futbol, en funció dels cursos convocats.

Els següents quadres il·lustren l'oferta formativa de cursos segons la seu. Cada curs conté informació sobre els horaris i les dates.

 

Curs Nacional - Intensiu Estiu

CURS NIVELL PROFESIONAL - TEMP 18-19

SEU:  BAIX LLOBREGAT CORNELLÀ

INICI: 03 DE JUNY 2019

DATA LÍMIT INSCIPCIÓ: 06 DE MAIG

(VEURE AGENDA AQUÍ)

 

Curs Nacional - Intensiu Estiu

CURS NIVELL PROFESIONAL - TEMP 18-19

SEU:  DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA DE L'FCF

INICI: 03 DE JUNY 2019

DATA LÍMIT INSCIPCIÓ: 13 DE MAIG

(VEURE AGENDA AQUÍ)

 

IMPORTANT : LA DOCUMENTACIO HA D'ESTAR PRESENTADA ABANS DE LA DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ AL CURS, PER TAL DE PODER ENTRAR EN EL PROCÉS D'ASSIGNACIÓ DE PLACES.

 


L'import del curs és de 1400€ (250€ de matrícula + 550€ de primer pagament + 550€ de segon pagament + 50€ taxes d'expedició del diploma).

 

La quota inicial de matrícula o reserva del curs s'abonarà en el moment de la pre-inscripció al curs i serà retornada en cas que l'aspirant no compleixi algun dels requisits establerts, o bé no hagi estat acceptat degut a un excés d'alumnat.

 

El pagament del curs es podrà fer en dos pagaments, un a l'inici del mateix i un segon un cop superat el 50% de la càrrega lectiva del curs. La taxa d'expedició del títol s'haurà d'abonar en el moment de finalitzar el curs.

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'obtenció del Diploma Federatiu d'Entrenador Nacional de Futbol, Nivell 3, requerirà haver aprovat totes les assignatures del curs, així com el període de formació pràctica exigit.

El curs seguirà una avaluació continuada i amb assistència obligatòria a cadascuna de les àrees o matèries del curs.

El seguiment de la formació pràctica el realitzarà el tutor corresponent. Un cop finalitzat el període de formació pràctica, l'alumne haurà de presentar una Memòria de les Pràctiques (6 mesos).

 

OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA UEFA “PRO”

 

Per a l’obtenció de la Llicència UEFA “PRO” és necessari i imprescindible:

1.- Estar en possessió del Diploma d’Entrenador Professional  federatiu de Futbol

2.- contracte o oferta de treball del club de destí. (en angès o castellà)

3.- Certificació del Comitè d’Entrenadors corresponent d’haver estat titular d’una Llicència federativa d’entrenador almenys durant dues temporades seguides, (considerant com una temporada haver dirigit de forma ininterrompuda, durant almenys 9 mesos), després de l’obtenció del Diploma d’Entrenador Professional de Futbol i l'afiliació al CTE com a tal.

4.- Petició de la Federació corresponent del país afiliat a UEFA sobre la validesa de la seva Llicència.

5.- Abonament de la quantitat de 100 euros per a l'expedició de la seva Llicència.

Un cop obtinguda la citada Llicència amb una validesa de 3 anys, l’Entrenador tindrà la obligació de renovar-la única i exclusivament en els Cursos de Formació Continua que puntualment anunciarà l’Escola Nacional d’Entrenadors amb una periodicitat triennal.

Els Cursos tindran una duració de 15 hores lectives en virtut de l’Article 36 de la CONVENCIÓ D’ENTRENADORS DE LA UEFA DE 2015.

En el cas de que no sigui renovada la Llicència, aquesta quedarà sense efecte.

 

 

 

En atenció al que es preveu en la Disposició Addicional Octava del Reial decret 1363/2007, la Federació Catalana de Futbol manifesta que tota la formació descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre d'aquestes.

En aquest sentit ha d'assenyalar-se que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent en Espanya per a realitzar aquestes formacions sense que cap altre ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

 

En atención a lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1363/2007, la Federación Catalana de Fútbol manifiesta que toda la formación descrita en los apartados anteriores tiene un reconocimiento único y exclusivo de la UEFA (en el marco de la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas) con todas las consecuencias que a nivel de participación en competiciones oficiales reconocidas por la FIFA y la UEFA y de movilidad internacional conlleva formar parte de dichas estructuras como miembro de las mismas.

En este sentido debe señalarse que la UEFA y la FIFA sólo reconocen a la RFEF como el único ente competente en España para realizar dichas formaciones sin que ningún otro ente no adscrito o reconocido por la RFEF pueda ofertar dichos Diplomas y Licencias con la validez a nivel internacional que prevé la Convención de la UEFA sobre Titulaciones Técnicas.

 

 

Preu 1400€
Ja estàs inscrit a l'escola d'entrenadors? (tens accés a la intranet de l'FCF?)